Infinite Stratos Versus Colors

GameplayCấu Hình
Windows XP SP2 or Windows Vista or Win7
2.4+ GHZ Dual Core Processor
Ram: 1GB (WinXP) 1.5G (Win7)
NVIDIA 7800GTX+ or ATI x1300+ Video Card (256mb)
 200mb of Free Hard Drive Space

Download Link


Google : 154mb


Mega: 154mb


Kumpulbagi: 154mb


Hướng Dẫn: 
1) Tải về > giải nén > được file ISO và Serial Code

2) Mount ISO hoặc (giải nén bằng Winrar) > Chạy "Install.exe"> 100% 


3) Vào game > nhập Code ( ngắt kết mạng trước khi nhập Code ) 


Serial Code : 3TKD-S63N-8PLM-ZACN


_________________________________ Chi tiết_________________________________________

(1) Install


(2) Next


Chọn nơi cài game, không thì mặc định

(3) Next


(4) Install


(5) Finish


Gamehayvai

gamehayvai.blogspot.com-gamehayvai.xyz - Tải Game OFFLINE miễn phí tốc độ cao - Link Google/Mshare/OneDrive

No comments:

Post a Comment