FANTASY SANGO 4 – HUYỀN ẢO TAM QUỐC CHÍ 4
TÊN TIẾNG TRUNG: 幻想三国志4 中文版


Gameplay


Cấu Hình

Tối Thiểu
OS: Windows XP 
Processor: Dual Core  : 2.0ghz
Memory: 1 GB RAM 
Graphics: 256 MB VRAM, 3D accelerator compatible w/ DirectX 9.0c 
DirectX: Version 9.0c 
Hard Drive: 4.56 GB available space 
Sound Card: Compatible with DirectX 9.0c

Đề Nghị
OS: Windows XP, Vista, 7 
Processor: Core 2 : 2.0ghz
Memory: 2 GB RAM 
Graphics: 512MB VRAM, 3D accelerator compatible w/ DirectX 9.0c 
DirectX: Version 9.0c 
Hard Drive: 4.56 GB available space 
Sound Card: Compatible with DirectX 9.0c

Download Link:hoặc 

(1 file : 3.08gb)

dự phòng Google: FS4.exe  FS4-1.bin  FS4-2.bin  FS4-3.bin  FS4-4.bin

dự phòng Google : FS4.exe  FS4-1.bin  FS4-2.bin  FS4-3.bin  FS4-4.bin


dự phòng Google: 

(1 file : 3.08gb)
hoặc 

(1 file : 3.08gb)


Hướng Dẫn Chơi Game


Hướng Dẫn:
1- Tải hết về > Chạy "FS4V1.011.exe" để cài đặt >100%>Finish
2-Play

Chi Tiết Cài ĐặtDiễn Đàn Thảo Luận Game ChinaGamehayvai

gamehayvai.blogspot.com-gamehayvai.xyz - Tải Game OFFLINE miễn phí tốc độ cao - Link Google/Mshare/OneDrive

No comments:

Post a Comment