Home » , , » Final Fantasy IX

Final Fantasy IX
Gameplay

Cấu hình

  • Operating system: Vista /7/8/8.1/10
  • CPU: Intel Core 2 Duo 2GHz or higher
  • Memory: 2 GB RAM
  • Hard drive: 7 GB available space
  • Graphics hardware: NVIDIA GeForce 8600GTS or ATI Radeon HD4650 or higher

Download Link

Google : Part1    Part2    Part3   Part4   Part5   Part6   Part7   Part8   Part9  

 Part10    Part11
Google : Part1    Part2    Part3   Part4   Part5   Part6   Part7   Part8   Part9  

 Part10    Part11


Hướng Dẫn
1-Tải 10 part  về > giải nén
2- Mount ISO hoặc (giải nén băng Winrar) 3- Chạy "setup" >100%4- Vào thư mục "CODEX" chép tât cả vào thư mục game 5- PlayChia Sẽ Cho Bạn Bè >> :

0 nhận xét:

Post a Comment