World War II Combat Iwo Jima
Gameplay


Cấu Hình

* Hệ điều hành: Windows XP hoặc Vista
* Processor: Pentium 3 - 800MHz or better
* RAM: 256 MB for XP, 512 MB for Vista
* Video Card RAM: 32MB, 3D hardware acceleration required
* Đĩa cứng trống: 500 MB

\

Download Link:

Google :Here

Mshare: Here

Mshare: Here

Hướng Dẫn:

1- Tải về > giải nén 

2- chạy "Iwo.exe" để chơi theo đường dẫn \Game Files\System


No comments

Jimmy Le Logan. Powered by Blogger.