Hướng Dẫn Giả Lập Dolphin


1 - Đầu tiên cần tải phần mềm giả lập Dolphin 


Dolphin 32bit     >> link google <<      >> link Onecloud <<


Dolphin 64bit     >> limk google <<      >> link OneCloud <<


Hoặc vào trang chủ để tải những phiên bản mới hơn


 >> PS: Để giả lập - chơi game được ổn định cần có:

 -- - DirectX 9.0c - hoặc mới hơn  -----


 ----   Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package  ----

2- Hướng dẫn Configuartion

A- Chọn Option > Graphic


A1 - T
ab General > chọn card màn hình > tùy chỉnh độ phân giải


A2 - Tab Enhancements : 


A3 - Tab Hack :


A4 - phần advanced giữ nguyên 

A5 -phần Interface giữ nguyên

A6-  phần Audio


B1- Chỉnh gamepad - Bàn phím trong game3 - Phần vào game :
Game giả lập thường để đuôi là ROM hoặc ISO - nhưng mình up đuôi ISO

Chọn Open >tìm đến file game 


No comments:

Post a Comment