Hướng Dẫn Khắc Phục Lỗi Thiếu File DLL

Thông Báo Lỗi Như Sau :

                                    vd :    Thiếu file d3dx9_43.dll


1 ) Vào google nhập tên file thiếu  > Chọn link đầu tiên ( www.dll-files.com )3 ) Vào trang > kéo xuống tí > tải về dưới dạng ZIP > Làm theo thứ tự mũi tên4 ) Sau khi tải về > giải nén > mở  Readme.txt  > Chép file theo đường dẫn phù hợp theo Hệ Điều Hành bạn đang sử dụng Viết bởi : Admin