Hướng Dẫn Nối File Bằng hjsplit2.4

1) Đầu tiên các bạn cần để các part (có đuôi: 001,002,003.....) chung một thư mục

 2)Tải phần mềm này về tại đây  > giải nén > mở phần mềm lên 

Làm như hình:

(1) - Chọn " Join


(2)- Chọn "Input File" > tìm đến file cần nối thường là .001(chỉ cần tìm đến file có đuôi .001) (3)

(4) open


(5) "Start" để nối

"Output" là đường dẫn tới nơi file được xuất ra sau khi nối xong


No comments:

Post a Comment